Es pot descarregar l'acta aprovada i signada (escanejada en format PDF) en aquest enllaç.

Nota de la secretària: malgrat es va enregistrar la sessió en vídeo i es va remetre l'enllaç en temps i forma a totes les persones membres titulars i suplents, des de la Secretaria no es va descarregar l'arxiu abans que l'enllaç caducàs i no es disposa de la videoacta.

Si alguna persona membre del Ple va descarregar l'acta i disposa de l'arxiu, que contacti amb la secretària al telèfon 971 177 162. Gràcies.

L'annex de l'acta és el II Pla Estratègic, que trobareu en l'apartat de Documents.