El Consell d'LGTBI està integrat pel òrgans següents:

  • El Ple del Consell
  • Les Comissions de Treball