Torna

Consell d'LGTBI

El Ple del Consell d'LGTBI, en la cinquena sessió celebrada dia 28 de març de 2019, ha aprovat la proposta de Ben Amics, de crear una Comissió de treball de coordinació de les polítiques LGTBI, arran del traspàs de competències en matèria LGTBI que es va fer efectiva l'1 de gener de 2019.

Aquesta sessió es va constituir dia 30 d'abril de 2019.

El Ple del Consell d'LGTBI, en la segona sessió celebrada dia 16 de novembre de 2017, ha decidit crear les Comissions de Treball següents:

Comissió de Salut

Comissió d'Educació, Esports, Joventut i Temps LLiure

Comissió Laboral