El Pla del Consell d'LGTBI, en la setzena sessió celebrada dia 13 de març de 2024, ha aprovat la creació de dues noves Comissions de treball:

A proposta del vicepresident i vocal de Sa Clau de S'Armari es crea una Comissió de treball de gent gran i persones amb discapacitat.

A proposta de la vocal d'Unides Podem es crea una Comissió contra els delictes d'odi.

En la mateixa sessió, i a proposta de Ben Amics, s'acorda que s'incorpori l'Ajuntament de Palma en la Comissió de treball de coordinació de les polítiques públiques LGTBI i a proposta de la presidenta i consellera de Famílies i Afers Socials s'acorda que també s'incorpori la FELIB a aquesta Comissió de treball.

En conclusió, a partir del 13 de març de 2024 són 6 les Comissions de treball.

El Ple del Consell d'LGTBI, en la cinquena sessió celebrada dia 28 de març de 2019, ha aprovat la proposta de Ben Amics, de crear una Comissió de treball de coordinació de les polítiques públiques LGTBI, arran del traspàs de competències en matèria LGTBI que es va fer efectiva l'1 de gener de 2019.

Aquesta sessió es va constituir dia 30 d'abril de 2019.

El Ple del Consell d'LGTBI, en la segona sessió celebrada dia 16 de novembre de 2017, ha decidit crear les Comissions de Treball següents:

Comissió de Salut

Comissió d'Educació, Esports, Joventut i Temps LLiure

Comissió Laboral