En la 7a sessió plenària, celebrada dia 1 de juny de 2020, el plenari va aprovar el document "Disseny dels principis i criteris mínims d'actuació per a la implementaicó del Servei d'Atenció Integral (SAI) pels consells insulars al seu territori", elaborat des del Servei de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere amb el suport de la Comissió de Coordinació de Polítiques LGTBI del Consell d'LGTBI.

Aquest Servei ha d'atendre les persones que hagin patit, pateixin o estiguin en risc de patir discriminació o violència per raó de la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, amb la finalitat de donar respostes adequades, àgils, properes i coordinades a les necessitats d'aquestes persones, tal i com estableix l'article 9.1. de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia.