Membres del Consell d'LGTBI

Per ordre de la consellera de Presidència, presidenta del Consell d'LGTBI, us convoc a la sessió ordinària del Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de les Illes Balears (Consell d'LGTBI) que tindrà lloc el dia 2 de juliol de 2018, a les 16.00 h, a l'aula 10 de l'Escola Balear d'Administracions Públiques (EBAP) c/ del Gremi de Corredors, 10, 3r pis, polígon Son Rossinyol, 07009 Palma), amb l'ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Novetats de la Direcció General de Coordinació.

3. Presentació de l'informe d'impacte social de la LLei 8/2016.

4. Informació de la tasca iniciada a les tres comissions de treball i elecció del sistema d'informació dels acords.

5. Proposta i elecció de representants (titular i suplent) a altres òrgans col·legiats.

6. Presentació del vídeo de sensibilització i del vídeo del making off de la campanya "La identitat no s'imposa" per erradicar la transfòbia.

7. Torn obert de paraules.

Palma, 18 de juny de 2018

La secretària

Maria Magdalena Castells Torrens

Nota de la secretària posterior a la celebració de la sessió: podeu trobar en format PDF l'arxiu amb l'informe d'impacte social de la Llei 8/2016 que correspon al punt 3 de l'ordre del dia a l'apartat Documents d'aquesta pàgina web.