En la 7a sessió del Consell d'LGTBI de les Illes Balears, celebrada dia 1 de juny de 2020, es va aprovar donar suport al Manifest-proposta conjunt que varen presentar 5 entitats LGTBI de les Illes Balears i que consta de 5 propostes de memòria i restitució de les persones LGTBI repressaliades pel franquisme.

Es pot descarregar i llegir el manifest.

3)-4) Adjunt Memòria i restitució - manifest de propostes.pdf3)-4) Adjunt Memòria i restitució - manifest de propostes.pdf