Ordre del dia de la 4ª sessió del Ple del Consell d'LGTBI de les Illes Balears

2018-11-15.Declaració.ConsellLGTBI.HOir_AV_REV.pdf2018-11-15.Declaració.ConsellLGTBI.HOir_AV_REV.pdf