Convocatòria de les comissions de treball

Durant el mes de març de 2018 s'han començat a constituir les 3 comissions de treball que va aprovar el Ple del Consell d'LGTBI de les Illes Balears en la segona sessió de dia 16 de novembre de 2017:

Comissió de salut

Comissió d'Educació, Joventut, Esports i Temps Lliure

Comissió laboral

En la 5a sessió plenària, celebrada dia 28 de març de 2019, es va acordar crear una Comissió de treball de Coordinació de les polítiques LGTBI on hi han de participar, a més a més del Govern, els 4 consells insulars i les entitats LGTBI que formen part del Consell d'LGTBI.

Aquesta comissió es va reunir per primera vegada amb data 30 d'abril de 2019.