Dia 22 de maig de 2017 es va celebrar al Consolat de Mar la sessió de constitució del Consell d'LGTBI de les Illes Balears, amb la presència de la presidenta del Govern de les Illes Balears Francina Armengol i Socies.

En aquest enllaç es pot accedir al vídeo corporatiu amb la notícia d'aquest acte.