Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats


S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària, sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.


Accediu al cercador

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Modificació del encàrrec de gestió del servei de recolzament en la tramitació de subvencions d’energia en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
Encàrrec de gestió del servei temporal de suport en la tramitació i gestió administrativa d’instal·lacions de generació renovables
Encàrrec de gestió del servei d’identificació de projectes i suport universitari a la innovació a les PIMES durant l’any 2022
Encàrrec de gestió del servei de manteniment Projecte REENER SICIE 2022-2023
Encàrrec de gestió del servei per al suport en la tramitació de subvencions del Pla d'Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears (PITEIB), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea
Modificació del encàrrec de gestió del servei per al suport en la tramitació de l’ampliació de les subvencions Moves III, autoconsum elèctric renovable i renovables tèrmiques en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea
Encàrrec de gestió del servei d’identificació de projectes i suport universitari a la innovació a les PIMES durant les anualitats 2023-2024
Encàrrec de gestió del servei per al suport en la tramitació de l’ampliació de les subvencions Moves III, autoconsum elèctric renovable i renovables tèrmiques en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea
Encàrrec de gestió del Servei de manteniment del projecte UDIT SII
Encàrrec de gestió del servei de recolzament en la tramitació de subvencions d’energia en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
Encàrrec de gestió per al servei d’execució d’actuacions per al compliment del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears durant l’anualitat 2021
Encàrrec de gestió del servei de desenvolupament, manteniment i modernització del sistema de gestió de subvencions SICIE per al desenvolupament del “Pla d’inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears (PTEIB)” en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
Encàrrec de gestió a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT) per dur a terme el servei de suport d'execució d'actuacions per al compliment del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 2018-2022
Encàrrec de gestió per a la pròrroga del termini de la prestació del servei d'execució de les actuacions corresponents a la Factoria d'Innovació durant l'any 2018
Encàrrec de gestió a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT) per al desenvolupament i manteniment del programari de gestió del projecte Mobilitat Elèctrica a les Illes Balears (MELIB) 2020-2021
Encàrrec de gestió per al manteniment del projecte SICIE 2019-2021 a l'àrea d'Energia, per a l'any 2019, 2020i 2021 de la DG d'Energia i Canvi Climàtic
Encàrrec de gestió a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia per al manteniment evolutiu del programa JOCS per incorporar noves funcionalitats necessàries pel Servei de Joc de la Direcció General de Comerç i Empresa.
Encàrrec de gestió de la pròrroga del servei de manteniment del Projecte SICIE 2018 a l'Àrea d'Energia de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic
Encàrrec de gestió per a l'elaboració de visors web de mapes de la qualitat de l'aire i de vulnerabilitat
Encàrrec de gestió del servei per al desenvolupament i manteniment del programari de gestió del Projecte de mobilitat elèctrica a les Illes Balears (MELIB)
Encàrrec de gestió de manteniment del projecte UDIT/SII