Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

03/04/2023

Encàrrec de gestió del Servei de manteniment del projecte UDIT SII

MEPRO 19798/2022

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia

Núm. Expedient: MEPRO 19798/2022

Objecte: Servei de manteniment del projecte UDIT SII

Pressupost: 69.095,10€

Obligacions econòmiques: Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual s'aproven les noves tarifes de serveis de desenvolupament de programari, serveis professionals i gestió de missatgeria telefònica SMS per a l'execució dels encàrrecs a mitjans propis que l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors facin a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (BOIB Núm. 145 de 23 d’octubre de 2021) per a les hores dels perfils dels serveis professionals

Aquest encàrrec està total o parcialment finançat amb Fons MRR: No

En cas afirmatiu indicau la quantia finançada:

Durada: Des de la data de formalització de l’encàrrec fins al 31/12/2023

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 14/12/2022

 

 

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import o % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document