Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

01/04/2020

Encàrrec de gestió a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT) per dur a terme el servei de suport d'execució d'actuacions per al compliment del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 2018-2022

MEPRO 666/2020

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius

Expedient reassignat a la C. de Transició Energ. Sectors Productius i Memòria Democràtica per Decret 8/2021 de 13 de febrer

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia

Núm. Expedient: MEPRO 666/2020

Objecte: Servei de suport d’execució d’actuacions per al compliment del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 2018-2022

Pressupost: 1.083.119,34 €

Obligacions econòmiques: Tarifes aprovades per Resolució de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme de 24 d’agost de 2018 (BOIB núm. 114, de 15 de setembre de 2018)

Durada: Des de la data de formalització, que va esser el 26/03/2020, fins al 31/12/2020

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 19/03/2020

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: Si

Import o % màxim previst: 397.800,00 €

 

 

Observacions:

Per a més informació podeu descarregar el següent document