Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

01/04/2020

Encàrrec de gestió a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia per al manteniment evolutiu del programa JOCS per incorporar noves funcionalitats necessàries pel Servei de Joc de la Direcció General de Comerç i Empresa.

MEPRO 130/2019

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23: Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius

Expedient reassignat a la C. de Transició Energ. Sectors Productius i Memòria Democràtica per Decret 8/2021 de 13 de febrer

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia

Núm. Expedient: MEPRO 130/2019

Objecte: Manteniment evolutiu del programa iOCS per incorporar noves funcionalitats necessàries pel Servei de Joc de la Direcció General de Comerç i Empresa.

Pressupost: 22.417,75

Obligacions econòmiques: Tarifes aprovades per Resolució de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme

de 24 d’agost de 2018 (BOIB núm. 114, de 15 de setembre de 2018)

Durada: Des del 14/01/ fins al 31/12/2019

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 14/01/2019

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import o % màxim previst:

 

Observacions:

Per a més informació podeu descarregar el següent document