Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

12/04/2023

Encàrrec de gestió del servei d’identificació de projectes i suport universitari a la innovació a les PIMES durant l’any 2022

MEPRO 2012/2022

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Universitat - Empresa de les Illes Balears, MP (FUEIB)

Núm. Expedient: MEPRO 2012/2022

Objecte: Servei d’identificació de projectes i suport universitari a la innovació a les PIMES durant l’any 2022.

Pressupost: 125.000,00 €

Obligacions econòmiques: Resolució d’11 de febrer de 2022 del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual s’aproven les noves tarifes de serveis per a l’execució dels encàrrecs a mitjans propis que l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors facin a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP (BOIB núm. 25 de 15 de febrer de 2022)

Aquest encàrrec està total o parcialment finançat amb Fons MRR: No

En cas afirmatiu indicau la quantia finançada:

Durada: 9 mesos

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 15/03/2022

 

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import o % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document