Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

23/07/2019

Encàrrec de gestió de la pròrroga del servei de manteniment del Projecte SICIE 2018 a l'Àrea d'Energia de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

PRO11 7208/2018

Entitat que fa l'encàrrec:  Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23: Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius

Expedient reassignat a la C. de Transició Energ. Sectors Productius i Memòria Democràtica per Decret 8/2021 de 13 de febrer

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FBIT)

Núm. Expedient: PRO11 7208/2018

Objecte:  pròrroga del servei de manteniment de l’aplicació informàtica del SICIE Energia, subvencions i registre, amb la finalitat de cobrir les necessitats de caràcter correctiu, perfectiu, adaptatiu i evolutiu de l’aplicació SICIE a l’Àrea d’Energia . exp. origen MEPRO 8508/2018

Pressupost: 25.186,75 €

Obligacions econòmiques: Resolució de 29 de gener de 2015 (BOE núm. 41, de 24 de març de 2015)

Durada: des de l’01/01/2019 al 31/12/2019  

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 8 /11/2018

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import o % màxim previst:

 

Observacions:  

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document