Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

24/07/2019

Encàrrec de gestió de manteniment del projecte UDIT/SII

MEPRO 14/2018

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23: Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius

Expedient reassignat a la C. de Transició Energ. Sectors Productius i Memòria Democràtica per Decret 8/2021 de 13 de febrer

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia

Núm. Expedient: MEPRO 14/2018

Objecte: Manteniment per a cobrir les necessitats de caràcter perfectiu, adaptatiu, correctiu i evolutiu del projecte UDIT/SII durant els anys 2018 - 2020.

Pressupost: 180.273,96 €

Anualitat

Partida pressupostària

Import

2018

 19401 G/722A01/64000/00

53.021,75 €

2019

 19401 G/722A01/64000/00*

63.626,10 €

2020

19401 G/722A01/64000/00*

58.323,93 €

2021

19401 G/722A01/64000/00*

5.302,18 €

TOTAL

 

180.273,96 €

Obligacions econòmiques:

Resolució del conseller d'Economia i Competitivitat de 29 d'octubre de 2014, i modificades per resolució del conseller d'Economia i Competitivitat de 29 de gener de 2015 (BOIB núm. 41, de 24/03/2015).

Durada: Des de l’01/03/2018 fins al 31/12/2020

Data d'aprovació/signatura de l'acord:  8 de febrer de 2018 - Resolució d’aprovació de l’expedient d’encàrrec de gestió a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia per al manteniment evolutiu del programa JOCS per incorporar noves funcionalitats necessàries pel Servei de Joc de la DG de Comerç i Empresa (notificada el 9 de febrer de 2018).

Inici de la vigencia de l'encàrrec: 01/03/2018 

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import o % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document