Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

23/07/2019

Encàrrec de gestió per a l'elaboració de visors web de mapes de la qualitat de l'aire i de vulnerabilitat

MEPRO 6456/2018

Entitat que fa l'encàrrec:  Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23: Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius

Expedient reassignat a la C. de Transició Energ. Sectors Productius i Memòria Democràtica per Decret 8/2021 de 13 de febrer

Entitat que rep l'encàrrec: SITIBSA

Núm. Expedient: MEPRO 6456/2018

Objecte: Servei per a l’elaboració de visors web de mapes de la qualitat de l’aire i de vulnerabilitat. 

Pressupost: 10.224,00 €

Obligacions econòmiques: Resolució de 10 de gener de 2015 (BOIB Núm. 33, de 7 de març de 2015)

Durada: Des de l'01/01/2019 a l'01/12/2019. Possibilitat de pròrroga. 

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 19/12/18.

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import o % màxim previst:

 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document