Estadístiques de Relacions Laborals

 


Es presenta informació estadística de la Direcció General de Treball, Economia Social y Salut Laboral, concretament en les següents matèries de relacions laborals:

Expedients de Regulació de l'Ocupació 

Ordenació Laboral

- Convenis Col·lectius

- Eleccions Sindicals

- Vagues

Sancions

Comunicació de desplaçaments transnacionals

Sinistralitat Laboral