Torna

Estadístiques de Relacions Laborals

2009-2010

Taula Gràfics Taula 

Núm. d'expedients tramitats (= autoritzats) i núm. de persones afectades dels expedients tramitats (= autoritzats). 2009-2010. Illes Balears.