2013-2014

PDF Excel

Núm. d'expedients tramitats i núm. de persones afectades dels expedients tramitats. 2013-2014. Illes Balears.