EROs 2017-2018.png

EROs 2017-2018_pdf EROs 2017-2018_Excel

Núm. d'expedients tramitats i núm. de persones afectades dels expedients tramitats. 2017-2018. Illes Balears.