Torna

Estadístiques de Relacions Laborals

EROs 2015-2016.png

PDF Excel

Núm. d'expedients tramitats i núm. de persones afectades dels expedients tramitats. 2015-2016. Illes Balears.