Evolució 2008-2018.png

Evolució 2008-2018_pdf Evolución 2008-2018_Excel

Evolució del núm. d'expedients tramitats i núm. de persones afectades dels expedients tramitats. 2008-2018. Illes Balears.