2011-2012

PDF Excel 

Núm. d'expedients tramitats i núm. de persones afectades dels expedients tramitats. 2011-2012. Illes Balears.