Torna

Estadístiques de Relacions Laborals

Núm. d'expedients tramitats i núm. de persones afectades dels expedients tramitats. 2015-2016. Illes Balears.

Fulla de Càlcul EROs 2016-2017.xlsx

PDF EROs 2016-2017.pdf