EROs_2014-2015.png

PDF Excel

Núm. d'expedients tramitats i núm. de persones afectades dels expedients tramitats. 2014-2015. Illes Balears.