Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

(22/6/2021)   novetat grog.png

Proposta de resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de concessió d’ajuts d’escolarització per als alumnes d’incorporació tardana escolaritzats als centres d’educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2020-21

(22/6/2021)   novetat grog.png

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 16 de juny de 2021 per la qual s’amplia el crèdit i es modifica la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 27 de novembre de 2020 per la qual es convoquen ajuts corresponents als exercicis 2020 a 2024 per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil i per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 82, de 22 de juny)

(8/6/2021)   novetat grog.png

Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022 (BOIB núm. 76, de 8 de juny)

(8/6/2021)   novetat grog.png

CONSELL DE GOVERN de 7 de juny de 2021: APROVADA L’AMPLIACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE PLACES PÚBLIQUES DE 0-3 ANYS

(31/5/2021)   novetat grog.png

Instruccions del director general de Planificació, Ordenació i Centres sobre les activitats complementàries i les sortides escolars, les jornades de portes obertes i les celebracions de final de curs

(27/5/2021)   novetat grog.png

AJUTS D'ESCOLARITZACIÓ PELS ALUMNES DELS CENTRES DE LA XARXA COMPLEMENTÀRIA

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 21 de maig de 2021 per la qual es convoquen ajuts d’escolarització per a alumnes escolaritzats en centres d’educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2021-2022 (BOIB núm. 69, de 27 de maig)

(25/5/2021)   novetat grog.png

AJUTS PER AL SOSTENIMENT DE LA XARXA COMPLEMENTÀRIA 2021

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 13 de maig de 2021 per la qual es convoquen els ajuts a la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears per al sosteniment dels centres privats de primer cicle d’educació infantil que la constitueixen corresponents a l’any 2021 (BOIB núm. 68, de 25 de maig)

(25/5/2021)   

AJUTS PER AL SOSTENIMENT DE LA XARXA PÚBLICA D'ESCOLETES 2021

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 13 de maig de 2021 per la qual es convoquen ajuts, corresponents a l’any 2021, a la xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d’educació infantil; per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca; per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, i per als ajuts a l’escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d’exclusió social (BOIB núm. 68, de 25 de maig)

(3/5/2021)   

Formació: Programes de formació assessorats pels CEP de les Illes Balears

Sol·licituds (FeC i FiC)

Termini de presentació de l'1 de maig al 15 de juny

 

Publicat al BOIB el Calendari escolar per al curs 2021-2022 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 51, de 17 d'abril)

  

PDF Anuari de l'Educació de les Illes Balears. 2020. Una mirada als equips d'atenció primerenca de les Illes Balears.

  

Accediu al:

PROCÉS D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ 1r cicle d'Educació Infantil

curs 2021-2022

  

(14/1/2021) 

Ja és pública la convocatòria que treu les 5 primeres qualificacions professionals del Pla ACREDITA. Un Pla que impulsa el reconeixement de l’experiència professional dels treballadors amb certificats oficials amb l’objectiu d’ incrementar els titulats i animar a la formació al llarg de la vida. Una d'aquestes és Educació Infantil.

Podeu accedir a la notícia des d'aquí.

A l'IQPIB podeu accedir a la convocatòria del PLA ACREDITA

 

(11/1/2021) 

Dossier i recursos per a l'escola 0-3, elaborats pel Grup per a l'Assessorament i la Innovació en Àmbits Educatius per al Benestar (GAEB) de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa de la UIB.

 

(15/12/2020) 

Publicada la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 3 de desembre de 2020 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajuts d’escolarització per als alumnes escolaritzats als centres d’educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2020-2021 (BOIB núm. 208, de 15 de desembre)

(9/12/2020) 

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 27 de novembre de 2020 per la qual es convoquen ajuts corresponents als exercicis 2020 a 2024 per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil i per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 204, de 6 de desembre de 2020)

 

Més informació:

 

-Pels ajuts de creació i consolidació de places públiques clicau aquí

 

-Pels ajuts de reconversió de centres privats sense autorització educativa en centres educatius clicau aquí

 

(04/11/2020)

Protocol per a la realització d'activitats d'acompanyament familiar

 

(30/9/2020)

Publicat el Decret 30/2020 de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Text consolidat del Decret pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància (BOIB núm. 167, de 29 de setembre)

 

(8/9/2020)

                 RECURSOS EAP

 

(7/9/2020)

Orientacions pedagògiques per al 1r cicle d'educació infantil

ASPECTES CURRICULARS, METODOLOGIA I ACOMPANYAMENT FAMILIAR AL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL. Curs 2020-2021.pdf ASPECTES CURRICULARS, METODOLOGIA I ACOMPANYAMENT FAMILIAR AL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL. Curs 2020-2021.pdf

 

(28/8/2020)

CAP A UN MODEL PEDAGÒGIC D'EAP DE LES ILLES BALEARS

+MPEAPIB_Atenció primerenca i famílies.pdfAtenció primerenca i famílies.pdf

+MPEAPIB_Funcionament Intern.pdfFuncionament Intern.pdf

 

(28/8/2020)

INSTRUCCIONS D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS EAP DE LES ILLES BALEARS PER AL CURS 2020-2021

PDF Instruccions per a l'organització i funcionament EAP de les Illes Balears per al curs 2020-21

 

(5/8/2020) 

Publicat el Decret 23/2020 de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text Consolidat del Decret pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 135, de 1 d'agost)

 

(28/7/2020)  

instruccions centres 0-3 2020-21 amb links_octubre 2020.pdf Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat pública i de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears per al curs 2020-2021

(amb enllaços) ACTUALITZAT OCTUBRE 2020

 


 

PDF Orientacions pedagògiques per al 1r cicle d'educació infantil

ASPECTES CURRICULARS, METODOLOGIA I ACOMPANYAMENT FAMILIAR AL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL. Curs 2020-2021

 

(14/7/2020) 

 FAQ - curs 2020-21 1r cicle d’educació infantil

 

(1/6/2020)

Pàgina Web Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 24 d’abril de 2020 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2020-2021 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balear.

PDF Calendari escolar curs 2020-2021 (resum)

 

(16/03/2020)

Amb motiu de la declaració d'alerta i les mesures aprovades pel Govern, posam a la vostra disposició el següent correu de contacte per a les vostres consultes:

institutprimerainfancia@gmail.com

(19/11/2019)

PDF Recomanacions de no assistència a centres educatius per processos infecciosos i risc de contagi


Pàgina Web Guia per un correcte ús de les dades de caràcter personal en els centres educatius (Agencia Española de protección de datos)

Oferta educativa de les Illes Balears

Recull normativa