Portal Transparència

El Govern de les Illes Balears publica les retribucions dels càrrecs directius en un ferm compromís per la transparència.

 

En els següents enllaços poden descarregar-se els documents amb els nomenaments i retribucions dels:

Actualitzat el 03/05/2019.

Nota informativa: Les dades s'actualitzaran una vegada es completin els nomenaments dels alts càrrecs de l'Administració de la Comunitat autònoma de les Illes Balears, del personal eventual i dels òrgans dels ens dels sector públic autonòmic