Portal Transparència

Canals de denúncies

Ètica i Bon Govern > Canals de denúncies

Data d'actualització: 14/02/2022

Canal de denúncies tributàries

Denúncies en matèria de consum

Denúncies referents a medicaments i altres productes sanitaris

Denúncies sobre salut ambiental

Denúncies davant l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència per a la investigació de situacions d'amenaça i/o vulneració dels drets dels menors

Denúncies davant l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears (Possibilitat de fer denúncies anònimes. Consulteu la informació de l'OAIB)

Podeu també fer-nos arribar les vostres queixes i suggeriments sobre els serveis que es presten per l'Administració de la Comunitat Autònoma per QSSI, queixes i suggeriments.

Els suggeriments es poden fer de forma anònima encara que, per obtenir resposta, caldrà que constin les seves dades.