Portal Transparència

Finançament amb fons finalistes

Economia i Finances > Sistema de finançament autonòmic > Finançament amb fons finalistes

Grau de finançament inversions amb subvencions finalistes

Podeu accedir a la informació a través del següent full de càlcul (inclou evolució des de 2012) Finançament amb fons finalistes

Data d'actualització: 13/02/2020 (Dades definitives Compte General. Dades MINHAP provisionals)