Portal Transparència

Inversions/subvencions de l'Estat i UE

Economia i Finances > Sistema de finançament automàtic > inversions/subvencions de l'Estat i UE

Inversions realitzades/Subvencions de l'Estat i UE

Podeu accedir a la informació a través del següent full de càlcul (inclou evolució des de 2012) Inversions/Subvencions de l'Estat i UE

Data d'actualització: 13/02/2020 (Dades definitives Compte General. Dades MINHAP provisionals)