Portal Transparència

Plans de protecció i d'ordenació dels recursos naturals

Transparència per sectors > Transparència en matèria mediambiental > Plans de protecció i d'ordenació dels recursos naturals

 Data d'actualització: 21/06/2023

1. PLANS DE FLORA

2. PLANS FAUNA

3. PLA FORESTAL

4. SANITAT FORESTAL

5. ESPAIS NATURALS PROTEGITS. PARCS NATURALS

6. PLANS DE GESTIÓ APROVATS (Xarxanatura)

7. PLANIFICACIÓ HIDROLÒGICA