Portal Transparència

EVOLUCIÓ DE L'ESTRUCTURA DE FINANÇAMENT DE LA CAIB

Economia i finances > Sistema finançament autonòmic > Evolució de l'estructura de finançament de la CAIB 

Data actualització: 21/01/21

 

- Estructura de finançament pressupostat:  Evolució 2002-2020   

 

- Estructura de finançament pressuposts liquidats: Evolució liquidació 2002-2018