Portal Transparència

Dèficit/Superàvit sobre el PIB

Economia i Finances > Altres indicadors econòmics > Dèficit/Superàvit sobre el PIB

Data d'actualització: 25/10/2021

Podeu accedir a la informació a través del següent full de càlcul Full de càlcul