Torna

Policies Tutors Illes Balears

Amb data 8 de juny de 2017, en el BOIB núm. 70 es publicà la Resolució d'aprovació del nou Programa Policia Tutor de les Illes Balears. Aquest programa és un marc homogeni de treball per als ajuntaments adherits en aquest servei. Aquest document permet la posada en funcionament d'aquest servei policial específic en qualsevol municipi d'aquesta Comunitat Autònoma i ofereix un marc legislatiu i competencial dels agents que han de desenvolupar la seva tasca amb menors d'edat en els diferents àmbits que freqünta aquest col·lectiu.

 

Programa de Policia Tutor IB (cat.).pdfPrograma de Policia Tutor IB (cat.).pdf

 

 

tutorreuniocons 001.jpg