Segons el punt 2.2.1 del Programa de Policia Tutor de les Illes Balears, la definició de policia tutor és:

 

El policia tutor o referent és un membre de la policia local, amb formació específica, especialitzat a cooperar en la resolució de conflictes privats (Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, art. 53 i) i en l'entorn escolar, assignat expressament per solucionar-los. És un col·laborador proper que facilita la resolució d'aquests problemes, incloses les conductes de risc relacionades amb menors dins el medi obert. Es tracta d'un policia local dedicat especialment a col·laborar amb el món educatiu i amb els professionals de l'àmbit social, sense perdre la condició d'agent de l'autoritat i tot el que representa.

 

 

IMG_1483.JPG