En un moment en què era necessari donar una nova passa per aproximar la figura del policia tutor a la ciutadania, divulgar-ne el programa i, alhora, encoratjar els municipis que encara no disposen d'aquest servei a adherir-s'hi, la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat del Govern de les Illes Balears presenta aquest portal, en què es pot consultar tota la informació relativa a la figura del policia tutor.

La seva intervenció en la resolució de conflictes, que inclouen totes les conductes de risc relacionades amb menors dins i també fora de l'escola; l'excel·lent labor preventiva; la relació directa amb els centres educatius i la intermediació en tots els temes i, de forma incipient, en el món de les noves tecnologies que més afecten els joves, l'han convertit en un servei essencial en la nostra comunitat, pel qual apostam amb l'objectiu clar de poder-lo implantar en la totalitat de municipis. 

Per tot això, és un veritable orgull poder donar la benvinguda a aquest portal, en què trobareu la memòria de les actuacions del policia tutor dels darrers anys, el resultat de les avaluacions efectuades tant pels equips directius dels centres com pels mateixos alumnes per valorar-ne el desenvolupament i la implantació, així com la llista de municipis que ja disposen d'aquest servei i una adreça electrònica específica de cada policia tutor a la qual adreçar-se.

Us convid a accedir a aquest espai que, de forma contínua, s'anirà actualitzant amb noves dades i informacions.


Moltes gràcies i benvinguts!

 

Antònia Maria Estarellas Torrens

Consellera de Presidència i Administracions Públiques

 

 

7 - Pòster POLICIA TUTOR (360x256).JPG