Torna

Pla Igualtat del personal de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Tornar al llistat de notícies

31/03/2022

Publicada la Guia per a l’elaboració d’un protocol per a la prevenció i l’actuació en casos d’assetjament sexual, per raó de sexe, d’orientació sexual, d’identitat de gènere i d’expressió de gènere

S’ha fet amb l’objectiu de facilitar a les entitats del sector públic instrumental autonòmic l’elaboració del protocol per prevenir i actuar en casos d’assetjament

Aquesta guia té per objectiu facilitar l’elaboració d’un protocol per a la prevenció i l’actuació en els supòsits d’assetjament sexual, per raó de sexe, d’orientació sexual, d’identitat de gènere i d’expressió de gènere en l’àmbit laboral, que s’ha d’adaptar a les característiques de cada entitat o empresa.

És una guia pràctica que inclou diversos aspectes relacionats amb el marc conceptual i normatiu de l’assetjament; el procés d’elaboració, la implantació i la difusió del protocol; els procediments per canalitzar les denúncies; el règim sancionador i les conseqüències legals d’aquest tipus de comportaments; l’impacte que tenen sobre les persones que els pateixen i sobre les mateixes organitzacions on es produeixen; les responsabilitats i les obligacions de les entitats en aquest àmbit, etc.