COMPOSICIÓ

 

-Membres Comissió Tècnica de Seguiment del Pla d'Igualtat

 

 

Per part de l’Administració:

 

Bienvenida Villalobos Roig, presidenta

Arnau Ramis Pericàs, secretari

Carme Calviño Julià (DG de Funció Pública)

Margalida Roca Bibiloni (DG de Funció Pública)

Isabel Oliver Payeras (EBAP)

Susana Ortega Merino (Institut Balear de la Dona)

 

 

Per part de la representació del personal:

 

Silvia González Jurado (USO)

Mari Carmen Contell Calabuig (UGT)

Juan Diego García Salom (CCOO)

Miquel Gelabert Genovart (STEI Intersindical)

Raquel Rubio Lasierra (CSIF)

Maria Josep Lorente García (SINTTA)

 

-Dades de contacte