Torna

Dades de transparència

 

Acord de Consell de Govern de dia 19 de desembre de 2014 pel qual s'aprova l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2014 corresponent al personal funcionari, de l'àmbit dels serveis generals, al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Acord del Consell de Govern de 4 de desembre de 2015 pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2015 corresponent al personal funcionari, de l’àmbit dels serveis generals, al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Acord del Consell de Govern de 16 de desembre de 2016 pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2016 corresponent al personal funcionari, de l'àmbit dels serveis generals, al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2017 pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2017 corresponent al personal funcionari de l’àmbit dels serveis generals al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2018, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2018 corresponent al personal funcionari de l’àmbit dels serveis generals al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Resum Torn Lliure Ofertes Ocupació 2014-2015-2016-2017

Resum Promoció Interna Ofertes Ocupació 2014-2015-2016-2017

Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2019 pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2019 corresponent al personal funcionari i al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l’àmbit dels serveis generals

Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2020 pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2020 corresponent al personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l’àmbit dels serveis generals

Acord del Consell de Govern de 23 de desembre de 2021 pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2021 corresponent al personal funcionari i al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit dels serveis generals

Acord del Consell de Govern de 24 de gener de 2022 pel qual es corregeix l’errada detectada en l’Acord d’aprovació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2021 corresponent al personal funcionari i al personal laboral al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l’àmbit dels serveis generals

Acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública d’estabilització corresponent al personal funcionari i al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l’àmbit dels serveis generals, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública

Acord del Consell de Govern de 29 d'agost de 2022 pel qual es corregeixen les errades detectades en l'Acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública d'estabilització corresponent al personal funcionari i al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit dels serveis generals, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública

Acord del Consell de Govern de 12 de setembre de 2022 pel qual es corregeixen les errades detectades en l’Acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública d’estabilització corresponent al personal funcionari i al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l’àmbit dels serveis generals, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública

Acord del Consell de Govern de 28 de novembre de 2022, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2022 corresponent al personal funcionari i al personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit dels serveis generals.

Acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2023, pel qual s’aprova l' oferta d’ocupació pública per a l’any 2023 corresponent al personal funcionari de l’àmbit dels serveis generals al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears