RELACIÓ DE LLOCS DE FEINA DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL

C. Presidencia i Adm. Públiques

PDF Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)

PDF Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB)

PDF Fundació Illes Balears d'Acció Exterior

C.Trans Ener Sec Prod i Mem Demo.png

PDF Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

C. Turisme, Cultura i Esports

PDF Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)

PDF Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears (EHIB)​

PDF Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

PDF Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

PDF Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears (OSIB)

PDF Fundació per a l'Esport Balear

PDF Fundació Robert Graves

C. Afers Soc i Esp.png

PDF Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)

PDF Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears

PDF Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears (FASD)

PDF Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel

C. Educació i Universitats

PDF Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC)

PDF Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB)

C. Salut

PDF Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

PDF Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IDISBA)

PDF Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (GESAIB)

C. Habitatge, Territori i Mobilitat

PDF Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

PDF Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)

PDF Consorci de Transports de Mallorca (CTM)

PDF Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears (ICGIB)

C. Mar i Cicle de l'Aigua

PDF Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)

PDF Ports de les Illes Balears

C. Agricultura, Pesca i Medi Natural

PDF Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

PDF Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears IRFAP

Institut Balear de la Natura (IBANAT) [Informació no disponible]

C. Economia, Hisenda i Innovació

PDF Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC)

PDF Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT)

Darrera actualització 06/05/2024