Programa d'Estadística de les Illes Balears Personal de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

La Direcció General de Funció Pública de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques, en desplegament del Pla d'estadística de les Illes Balears vigent, publica les dades relatives al personal al servei de l'Administració autonòmica en dues fitxes d'operacions estadístiques:

A) 1a fitxa d'operació estadística:

Codi: 16 213 006
Denominació: personal de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i personal al servei d'entitats públiques empresarials.
Població: personal al servei de l'Administració autonòmica, inclòs el personal docent, personal estatutari i personal al servei d'entitats públiques empresarials.
Variables principals: empleats públics per àmbit, per grup de titulació, sexe i relació amb l'Administració, així com quantificació del personal al servei d'entitats públiques empresarials.
Calendari de difusió: anual (referència períodes semestrals a data 1 de gener i 1 de juliol)
Inici programa: any 2010

 

B) 2a fitxa d'operació estadística:

Codi: 16 213 007
Denominació: explotació estadística del Registre de Personal de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Població: personal al servei de l'Administració autonòmica, exclòs el personal docent, personal estatutari i personal al servei d'entitats públiques empresarials.
Variables principals: empleats públics, per sexe, per illes i per relació amb l'Administració.
Desagregació territorial: per illes
Calendari de difusió: anual (referència períodes semestrals a data 1 de gener i 1 de juliol)
Inici programa: any 2012

 *Nota : Cada mes de març s'actualitzen les dades de l'any natural anterior.

Any

A

Dades estadístiques relatives al Personal de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

B

Explotació estadística del Registre de personal de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

2011

Dades estadístiques a 1.1.2011

Dades estadístiques a 1.7.2011

2012

Dades estadístiques a 1.1.2012

Dades estadístiques a 1.7.2012

Dades a 1.1.2012

Dades a 1.7.2012

2013

Dades estadístiques a 1.1.2013

Dades estadístiques a 1.7.2013

Dades a 1.1.2013

Dades a 1.7.2013

2014

Dades estadístiques a 1.1.2014

Dades estadístiques a 1.7.2014

Dades a 1.1.2014

Dades a 1.7.2014

2015

Dades estadístiques a 1.1.2015

Dades estadístiques a 1.7.2015

Dades a 1.1.2015

Dades a 1.7.2015

2016

Dades estadístiques a 1.1.2016

Dades estadístiques a 1.7.2016

Dades a 1.1.2016

Dades a 1.7.2016

2017

Dades estadístiques a 1.1.2017

Dades estadístiques a 1.7.2017

Dades a 1.1.2017

Dades a 1.7.2017

2018

Dades estadístiques a 1.1.2018

Dades estadístiques a 1.7.2018

Dades a 1.1.2018

Dades a 1.7.2018

2019 Dades estadístiques a 1.1.2019/1.7.2019

Dades a 1.1.2019

/1.7.2019

2020 Dades estadístiques a 1.1.2020/1.7.2020

Dades a 1.1.2020

/1.7.2020

2021 Dades estadístiques a 1.1.2021/1.7.2021

Dades a 1.1.2021

/1.7.2021

2022 Dades estadístiques a 1.1.2022/1.7.2022

Dades a 1.1.2022

/1.7.2022

2023

Dades estadístiques a 1.1.2023/1.7.2023

Dades a 1.1.2023

/1.7.2023