Vuelve

Sede Electrónica

Si buscas un procedimento dirigido a persones físicas y a la ciudadanía en general

Si buscas un procedimento dirigido a persones jurídicas, autónomos, cooperativas, asociaciones, fundaciones, ONG?S...

Si buscas un procedimento dirigido a otras administraciones públicas o entes, organismos y entidades que integran el sector público (consorcios, organismos autónomos, etc...)

Procedimientos / servicios

Usted buscó

1919 Procedimientos / servicios disponibles, ver 10 20 50 por página.
 • Registro y publicaciones Incorporació de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Incorporació de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Comunicació de les alineacions, gravàmens de béns no dotacionals Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Comunicació de les alineacions, gravàmens de béns no dotacionals Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Legalització de llibre diari, llibre d'interventaris, llibre de comptes anuals o llibre d'actes de les reunions del patronat Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Legalització de llibre diari, llibre d'interventaris, llibre de comptes anuals o llibre d'actes de les reunions del patronat Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Inscripció Delegació Fundació Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Solicitud Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Cancel·lació d'una fundació Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Solicitud Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Presentació del pla d'actuació d'una fundació amb Protectorat a la Conselleria de Presidència Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Solicitud Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Extinció d'una delegació autonòmica d'una Fundació Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Solicitud Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Desistiment de sol·licitud d'inscripció en el Registre únic de Fundacions de les Illes Balears Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Solicitud Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Extinció d'una delegació autonòmica d'un col·legi professional Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Solicitud Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Expedició de certificat de dades registrals Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Expedició de certificat de dades registrals Desde el 18/06/2019 Abierto