Vuelve

Sede Electrónica

Si buscas un procedimento dirigido a persones físicas y a la ciudadanía en general

Si buscas un procedimento dirigido a persones jurídicas, autónomos, cooperativas, asociaciones, fundaciones, ONG?S...

Si buscas un procedimento dirigido a otras administraciones públicas o entes, organismos y entidades que integran el sector público (consorcios, organismos autónomos, etc...)

Procedimientos / servicios

Usted buscó

1902 Procedimientos / servicios disponibles, ver 10 20 50 por página.
 • Registro y publicaciones Cancel·lació d'una fundació Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Solicitud Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Presentació del pla d'actuació d'una fundació amb Protectorat a la Conselleria de Presidència Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Solicitud Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Extinció d'una delegació autonòmica d'una Fundació Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Solicitud Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Desistiment de sol·licitud d'inscripció en el Registre únic de Fundacions de les Illes Balears Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Solicitud Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Extinció d'una delegació autonòmica d'un col·legi professional Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Solicitud Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Dipòsit de documentació Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Dipòsit de documentació Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Incorporació de l'inventari, el balanç, el compte de resultats i memòria expressiva de les activitats col·legials i de la gestió econòmica (caràcter anual) Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Incorporació de l'inventari, el balanç, el compte de resultats i memòria expressiva de les activitats col·legials i de la gestió econòmica (caràcter anual) Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Incorporació de la liquidació d'ingressos i despeses de l'any anterior Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Incorporació de la liquidació d'ingressos i despeses de l'any anterior Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Incorporació del pressupost anual acompanyat d'una memòria explicativa Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Incorporació del pressupost anual acompanyat d'una memòria explicativa Desde el 18/06/2019 Abierto

 • Registro y publicaciones Incorporació de la relació anual actualitzada de tots els béns i drets que integren el patrimoni Servei d'Entitats Jurídiques

  Trámite : Incorporació de la relació anual actualitzada de tots els béns i drets que integren el patrimoni Desde el 18/06/2019 Abierto