AYUDAS PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE PLAZAS PÚBLICAS DE 1r CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Convocatoria 2020-24

(actualizado 30/3/2024)

   

 *Modificado el primer plazo de ejecución. Fecha máxima: 1 octubre 2021

 *Modificado el último plazo de ejecución. Fecha máxima: 1 septiembre 2025

NORMATIVA

30/5/2024

MODIFICACIÓN DE LOS PLAZOS DE LA CONVOCATORIA

Resolución del consejero de Educación y Universidades por la cual se modifica la Resolución del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 27 de noviembre de 2020 por la cual se convocan ayudas correspondientes a los ejercicios 2020 a 2024 para la creación y consolidación de plazas públicas de primer ciclo de educación infantil y para la reconversión de centros privados que atienden regularmente a niños de 0-3 años sin autorización educativa en centros educativos de primer ciclo de educación infantil (BOIB núm. 72, de 30 de mayo de 2024)

30/3/2024

ACEPTACIÓN RENUNCIAS

Resolución del consejero de Educación y Universidades de aceptación de renuncias de la ayuda concedida por la Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 2 de diciembre de 2021, a propuesta de la directora general de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa , por la que se conceden las ayudas para la creación y consolidación de plazas públicas de primer ciclo de educación infantil, programa financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea-NextGenerationEU, en el marco del Mecanismo del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (BOIB núm. 43, de 30 de marzo)

15/7/2022

CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN

Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 4 de julio de 2022 de rectificación de errores de la Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 2 de diciembre de 2021, a propuesta de la directora general de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa, por la que se conceden las ayudas para la creación y consolidación de plazas públicas de primer ciclo de educación infantil, Programa financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la
Unión Europea-NextGenerationEU, en el marco del Mecanismo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOIB núm. 89, de 9 de julio)

7/12/2021

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN

Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 2 de diciembre de 2021, a propuesta de la directora general de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa, por la que se conceden las ayudas para la creación y consolidación de plazas públicas de primer ciclo de educación infantil, Programa financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea-NextGenerationEU, en el marco del Mecanismo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOIB núm. 168, de 7 de diciembre)

PROPUESTA PROVISIONAL DE CONCESIÓN

Propuesta provisional de resolución de concesión de ayudas para la creación y consolidación de plazas públicas de primer ciclo de educación infantil correspondientes a los ejercicios 2020-2024

MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS

Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 16 de junio de 2021 por la cual se amplía el crédito y se modifica la Resolución del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 27 de noviembre de 2020 por la cual se convocan ayudas correspondientes a los ejercicios 2020 a 2024 para la creación y consolidación de plazas públicas de primer ciclo de educación infantil y para la reconversión de centros privados que atienen regularmente niños de 0-3 años sin autorización educativa en centros educativos de primer ciclo de educación infantil (BOIB núm. 82, de 22 de junio)

CONSEJO DE GOBIERNO de 7 de junio de 2021: APROBADA La AMPLIACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE PLAZAS PÚBLICAS DE 0-3 AÑOS

CONVOCATORIA DE AYUDAS

Resolución del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 27 de noviembre de 2020 por la cual se convocan ayudas correspondientes a los ejercicios 2020 a 2024 para la creación y consolidación de plazas públicas de primer ciclo de educación infantil y para la reconversión de centros privados que atienen regularmente niños de 0-3 años sin autorización educativa en centros educativos de primer ciclo de educación infantil(BOIB núm. 204, de 6 de diciembre de 2020)

 

CALENDARIO

1r plazo de justificación

Del 1 al 15 de octubre de 2021

2n plazo de justificación

Del 1 al 15 de septiembre de 2022

3r plazo de justificación

Del 1 al 15 de septiembre de 2023

4t plazo de justificación

Del 1 al 15 de septiembre de 2024

DOCUMENTACIÓN

 

Editor de Text Anexo 1 - apéndice 7: Modelo de justificación(encriptado)

Editor de Text Anexo 1 - apéndice 7: Modelo de justificación

PDF Anexo 1 - apéndice 7: Modelo de justificación


 

Editor de Texto Modelo de solicitud de aplazamiento del plazo de justificación

PDF Modelo de solicitud de aplazamiento del plazo de justificaación

Editor de Text Model de Memòria explicativa de l'aplicació dels fons rebuts a la finalitat prevista (darrer termini justificatiu)

 

Editor de Text odt Model DACI (declaració d’absència de conflicte d’interessos). Aquest document l'ha de signar qui tengui responsabilitat en la presa de decisions en alguna part del procediment.

 

*La declaració de cessió i tractament de dades i la declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència l'han de signar els perceptors finals dels fons.

-En el cas que ja hagi iniciat la licitació de les obres:

Editor de Text odt Declaració de cessió i tractament de dades i la declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

-En el cas que a dia d’avui encara no ha iniciat la licitació de les obres i per tant, no es coneixi la identitat del perceptor final dels fons:

Editor de Text odt Model de compromís d’aportar la documentació relativa a la declaració de cessió i tractament de dades i de la declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

INFORMACIÓN

institutprimerainfancia@gmail.com

institutprimerainfancia@dgpice.caib.es