Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Cicle de Seminaris Repensant l'Administració pública


La contractació pública del futur (EN LÍNIA)

L’Institut d’Estudis Autonòmics organitzà aquest seminari web en col·laboració amb l’Escola Balear d’Administració Pública, i ha estat impartit per la senyora Mercè Corretja i Torrens, directora general de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

El seminari web ha tingut lloc el dia 4 de desembre de 2020 entre les 11.30 h i les 13.30 h, i va estar adreçat preferentment, dins l’Administració autonòmica, a:

- persones titulars de les direccions generals i de les secretaries generals, i personal directiu o de gerència de les entitats integrants del sector públic instrumental

- tècnics superiors i mitjans les funcions del quals tinguin per objecte l’assessorament jurídic, la intervenció, la contractació pública o la gestió econòmica i patrimonial


Programa

Arxiu MultimediaVídeo de la ponència

PDFPresentació de Mercè Corretja