Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Col·lecció legislativa


0_Estatut_ed._especial_40.png

Estatut d'autonomia de les Illes Balears, edició especial commemorativa dels 40 anys d'autogovern (1983-2023)

Edició preparada per: Miquel Aguiló Llobera i Carlos González Amate

Col·lecció legislativa 0
Palma, desembre de 2022
115 pàgines / català

Versió en PDF

Estatut_0.bmp

Estatut d'autonomia de les Illes Balears
Índex analític elaborat per Miquel Serra Ramis

Col·lecció legislativa 0
Palma, febrer de 2009 - 2a edició
152 pàgines / català i castellà
ISBN 978-84-95904-35-5

Versió en PDF (nota d'actualització_desembre 2022)

Col·legis professionals_1.bmp

Col·legis professionals
Edició preparada pels serveis de l'Institut d'Estudis Autonòmics

Col·lecció legislativa 1
Palma, març de 2001
112 pàgines / català
ISBN 84-931965-2-5

Legislacio IB_II_2.bmp

Legislació de les Illes Balears. Textos fonamentals (II)
Edició preparada per Núria García Canals, María Mayol Juan de Sentmenat, Miquel Serra Ramis i Margalida Torres Pastor, amb la col·laboració de Pere Bonet Bonet

Col·lecció legislativa 2
Palma, abril de 2011 - 2a edició
864 pàgines / català

Versió disponible només en PDF

2_Legislacio_IB._TF_(4a_ed.).png

Legislació de les Illes Balears. Textos fonamentals

Edició preparada per Miquel Aguiló Llobera

Col·lecció legislativa 2
Palma, setembre de 2022 - 4a edició
692 pàgines / català

Versió en PDF (nota d'actualització_abril 2024)

Edició exhaurida

portada PTT castella_peq.png

Legislación de las Illes Balears. Textos fundamentales

Edició preparada per Miquel Aguiló Llobera

Col·lecció legislativa 2
Palma, setembre de 2021 (actualització a abril de 2022)
680 pàgines / castellà

Versió disponible només en PDF

portada FP 5a edicio_peq.png

Funció pública
Edició preparada per Margarita de los Reyes Cunill Crespí, M. del Carme Gili Crespo, Catalina Martínez Andreu, Miquel Mascaró Artigues i Oscar Mora Orvay

Col·lecció legislativa 3
Palma, juny 2021 - 5a edició
616 pàgines / català

Versió en PDF (nota d'actualització_maig 2024)

Edició exhaurida

Consells insulars_4.bmp

Consells insulars
Edició preparada per Gabriel de Oleza Serra de Gayeta
amb la col·laboració de Margalida M. Torres Pastor

Col·lecció legislativa 4
Palma, setembre de 2002
376 pàgines / català
ISBN 84-95904-04-7


Edició exhaurida

Pressuposts_5.bmp

Pressuposts i despesa pública
Edició preparada per Carmen Fernández González, Miquel Àngel Busquets López i Ricardo Jesús Navarro Gómez

Col·lecció legislativa 5
Palma, abril de 2009 - 2a edició
784 pàgines / català
ISBN 978-84-95904-37-9


Edició exhaurida

Normativa ling_6.bmp

Normativa lingüística del sistema educatiu
Edició preparada per Miquel Sbert i Garau, Pere Moyà Niell, Felip Munar i Munar i Lluís J. Segura Ginard

Col·lecció legislativa 6
Palma, abril de 2003
392 pàgines / català
ISBN 84-95904-10-1

Joventut_7.bmp

Joventut i temps lliure
Edició preparada per Teresa Espases González i Assumpta Iturbide Bernaus

Col·lecció legislativa 7
Palma, octubre de 2004
208 pàgines / català
ISBN 84-95904-14-4

8_Govern i Adm.jpg

Govern i administració
Edició preparada per Pilar Cabotá Sainz

Col·lecció legislativa 8
Palma, novembre de 2005
656 pàgines / català
ISBN 84-95904-18-7

Edició exhaurida

Legislacio turistica_9_cat.bmp

Legislació turística
Edició preparada per Avel·lí Blasco Esteve, Francesc
Segura Fuster i Pep Oliver Clar

Col·lecció legislativa 9
Palma, novembre de 2006
784 pàgines / català
ISBN 978-84-95904-21-8

Edició exhaurida

9_legislacion turistica_esp_peq.jpg

Legislación turística
Edició preparada per Avel·lí Blasco Esteve, Francesc Segura Fuster i Pep Oliver Clar

Col·lecció legislativa 9
Palma, novembre de 2006
800 pàgines / castellà
ISBN 978-84-95904-22-5

Legislacio afers socials_10.bmp

Legislació d'afers socials
Edició preparada per Mª Ángeles Berrocal Vela

Col·lecció legislativa 10
Palma, novembre de 2007
496 pàgines / català
ISBN 978-84-95904-26-3

Contractes_11.bmp

Contractes del sector públic
Edició preparada per Javier Vázquez Garranzo i Laura Monserrat Calbo

Col·lecció legislativa 11
Palma, maig de 2008
432 pàgines / català
ISBN 978-84-95904-29-4

Edició exhaurida

11_contratos del sector publico_peq.jpg

Contratos del sector público
Edició preparada per Javier Vázquez Garranzo i Laura Monserrat Calbo

Col·lecció legislativa 11
Palma, maig de 2008
448 pàgines / castellà
ISBN 978-84-95904-30-0

Edició exhaurida

Legislacio educativa_12.bmp

Legislació educativa (I). Ordenació general i currículums
Edició preparada per Mercedes Martínez Terreros amb la col·laboració de Miquel Sbert i Garau

Col·lecció legislativa 12
Palma, juny de 2009
664 pàgines / català
ISBN 978-84-95904-39-3

Edició exhaurida

13_administracio electronica_peq.jpg

Administració electrònica
Edició preparada per Felio J. Bauzá Martorell

Col·lecció legislativa 13
Palma, febrer de 2010
560 pàgines / català
ISBN 978-84-95904-42-3

Edició exhaurida

14_subvencions agraries i pesqueres_peq.jpg

Subvencions agràries i pesqueres
Edició preparada per Enrique Páez Penedo

Col·lecció legislativa 14
Palma, agost de 2010
680 pàgines / català
ISBN 978-84-95904-43-0

 Edició exhaurida

patrimoni_2a.jpg

Patrimoni de les administracions públiques
Edició preparada per José A. Berastain Diez, Alberto Gómez Martí i M. Araceli Jaume Mestre

Col·lecció legislativa 15
Palma, setembre de 2019 - 2a edició
301 pàgines / català

Versió en PDF (nota d'actualització_maig 2024)

Edició exhaurida

15-patrimoni castella.png

Patrimonio de las Administraciones Públicas
Edició preparada per José A. Berastain Diez, Alberto Gómez Martí i M. Araceli Jaume Mestre

Col·lecció legislativa 15
Palma, setembre de 2019
312 pàgines / castellà

Versió disponible només en PDF

 

16 legislacio sanitaria.JPG

Legislació sanitària
Edició preparada per Laura Monserrat Calbo, Víctor Manuel Ruiz Álvarez, Joana M. Servera Martínez i Javier Vázquez Garranzo.
Coordinadores: Sandra Lacosta Suñer i Ana Maria Maturana Bis.

Col·lecció legislativa 16
Palma, gener de 2013
788 pàgines / català

Versió en PDF

Edició exhaurida

17_legilacion de contratacion publica.jpg

Legislación de contratación pública
Edició preparada per Javier Vázquez Garranzo

Col·lecció legislativa 17
Palma, setembre de 2014
760 pàgines / castellà

Versió en PDF

Edició exhaurida

18 Funció pública estatutària de les Illes Balears_petit.jpg

Funció pública estatutària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Edició preparada per Cecili García Diéguez i Francisco Vidal Adrover

Col·lecció legislativa 18
Palma, març de 2014
640 pàgines / català

Versió en PDF

Edició exhaurida

imagenTerritorial.gif

Legislació territorial i urbanística

Edició preparada per Teresa Berastain Bilbao i Joan Mesquida Sampol

Col·lecció legislativa 19
Palma, febrer 2015
605 pàgines / català

Versió en PDF

Edició exhaurida

20_Legislacio_electoral__3a_ed.png

Legislación electoral y democracia participativa de las Illes Balears
Edició preparada per Pilar Cabotá Sáinz

Col·lecció legislativa 20
Palma, maig 2023 - 3a edició
524 pàgines / castellà

Versió en PDF (nota d'actualització_febrer 2024)

Edició exhaurida

21_Igualtat_i_diversitat_de_genere.png

Igualtat i diversitat de gènere
Edició preparada per Catalina Martínez Andreu, Arnau Ramis Pericàs i Bienvenida Villalobos Roig

Col·lecció legislativa 21
Palma, maig de 2023
748 pàgines / catalá i castellà

Versió en PDF (nota d'actualització_febrer 2024)

Edició exhaurida