Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Informe Comunidades Autónomas


Ja està publicat l'Informe Comunidades Autónomas 2019 elaborat per l'Institut de Dret Públic amb la col·laboració, entre altres, de l'Institut d'Estudis Autonòmics de les Illes Balears.

Per a més informació

 Portada ICA 2019.jpg

Col·lecció Informe Comunidades Autónomas