Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

22/05/2015

Decret 39/2015, de 22 de maig, pel qual es fixen els principis generals de les activitats agroturístiques en explotacions agràries preferents de les Illes Balears

AGRICULTURA I RAMADERIA

Decret 39/2015, de 22 de maig, pel qual es fixen els principis generals de les activitats agroturístiques en explotacions agràries preferents de les Illes Balears BOIB núm. 077 de 2015

Afectat per:

Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística BOIB núm. 006 Ext. de 2016

Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears BOIB núm. 160 Ext. de 2017

Per a més informació podeu descarregar el següent document