Subscripció a notícies

Si voleu rebre un avís al vostre correu electrònic cada vegada que es publiqui una notícia en el microlloc del Pla d'Igualtat o que hi hagi alguna novetat rellevant, us podeu subscriure molt fàcilment emplenant aquest formulari(*).

(*) Informació sobre protecció de dades

La informació recollida amb aquest formulari és únicament per a l'enviament de correus electrònics sobre novetats informatives que es publiquin al microlloc del Pla d'Igualtat o d'altres notícies sobre igualtat i, en qualsevol cas, la informació es tractarà d'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).

L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les de conformitat amb la finalitat per a la qual es varen recollir. Aquestes dades seran esborrades una vegada que hagin complert la finalitat per a la qual es varen recollir.